Nazwa zadania:

„Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie”

Inwestor :
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Część 1 – Budowa kolektorów: A, C, F, K, M, N, R, U, Z, budowa zbiorników A1 i A2 i rozbudowa rowów W-2-2, i W-2-8

Zakres zamówienia części 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych;

1. Zadanie I etap 1 – Budowa kolektorów: A, C i budowa zbiorników A1 i A2 w rejonie ul. Herbowej, Miejskiej, Jana Pawła II, Wakacyjnej, i Strzelców;
1) budowa kanalizacji grawitacyjnej fi 200-1000 mm, o długości około 4633,5m,
2) budowa 2 szt wylotów do rowu,
3) budowa 5 kpl urządzeń podczyszczających,
4) budowa 6 szt zbiorników retencji kanałowej wraz z wyposażeniem,
5) budowa 2 baterii zbiorników retencyjnych bocznych A1, i A2, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowa rurociągów technologicznych i rurociągów do podczyszczania, budowa 2 kpl urządzeń podczyszczających, wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie przyłącza elektrycznego policznikowego, budowa zjazdów do zbiorników wraz z drogą technologiczną i przebudową ciągu pieszego,
6) wykonanie robót związanych z przekładkami i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia; sieci wodociągowej, sieci gazowej, kabli energetycznych, linii słupowej teletechnicznej,
7) wykonanie robót związanych z wycinką i nasadzeniem drzew,
8) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych odtworzeniowych pasa drogowego chodników, zjazdów i podjazdów.

2. Zadanie II etap 1 – Budowa kolektorów: F, K, M, N, R, U, Z, w rejonie ul. Senatorskiej, Alternatywy, Lotosowej, Śnieżnej;
1) budowa kanalizacji grawitacyjnej fi 200-2400mm, o długości około 3 451m,
2) budowa 5 szt wylotów do rowu,
3) budowa 6 kpl urządzeń podczyszczających,
4) wykonanie robót w zakresie rozbudowy rowu W-2 na długości około 777,5m, z umocnieniem skarp i dna rowu,
5) wykonanie robót związanych z przekładkami i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia; sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej,
6) wykonanie robót związanych z wycinką i nasadzeniem drzew,
7) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych pasa drogowego i zjazdów,
3. Zadanie III – Rozbudowa, odbudowa, regulacja i ujednolicenie światła przepustów rowu W-2-2 w zakresie budowy; rozbudowa rowu W-2-2 na odc. A-B o dł. 546m i odc. B-C o dł. 214m, umocnienie skarp i dna rowu, budowa schodów skarpowych.
4. Zadanie IV – Rozbudowa, odbudowa, regulacja i ujednolicenie światła przepustów rowu W-2-8 w zakresie budowy kanalizacji fi 1500mm o długości około 6m, rozbudowa rowu W- 2-8 na odc. D-F o dł. 185m, umocnienie skarp i dna rowu, budowa schodów skarpowych, budowa wylotów istniejącego drenażu, przebudowa przepustu.
5. Zadanie II etap 1a – Budowa odcinków; N1a – N1b; R4 – R4.3; R4.1 – R4.4; R5.1 – R5.3; R6.3 – R6.4 kanalizacji o fi 200-300mm o łącznej długości około 99,5 w rejonie ul. Lotosowej i Śnieżnej.

Część 2 – Budowa kolektora B i budowa zbiorników B1 i B2

Zakres zamówienia części 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych;

1. Zadanie I etap 2 – Budowa kolektora B i budowa zbiorników B1 i B2 w rejonie ulic Ustronnej, Magicznej, i Chmielnej; 1) budowa kanalizacji grawitacyjnej fi 200-1000mm, o długości około 3 702 m,
2) budowa wylotu W2 do rzeki Strug,
3) budowa 1 kpl urządzenia podczyszczającego,
4) budowa 3 szt zbiorników retencji kanałowej wr az z wyposażeniem,
5) budowa 2 baterii zbiorników retencyjnych bocznych B1, i B2, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowa rurociągów technologicznych i rurociągów do podczyszczania, budowa 2 kpl urządzeń podczyszczających, wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie przyłącza elektrycznego policznikowego,
6) wykonanie robót związanych z przekładkami i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia; sieci wodociągowej, sieci gazowej,
7) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych, odtworzeniowych pasa drogowego chodników, zjazdów i podjazdów
2. Zadanie I etap 2a
1) budowa odcinków; B59- B59.1; B65 – B65.3; B65.2 – B65.7 i B85 – B85.1 kanalizacji o fi 200-300mm o łącznej długości około 126,5m w rejonie ulic Ustronnej, Magicznej i Chmielnej,
2) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych, odtworzeniowych pasa drogowego chodników, zjazdów i podjazdów.

Część 3 – Budowa kolektorów D i E i budowa zbiorników D1 i E1
Zakres zamówienia części 3 obejmuje wykonanie robót budowlanych;
1. Zadanie I etap 3:- Budowa kolektora: D i E i budowa zbiorników D1 i E1 w rejonie ulic; Herbowa, Pogodne Wzgórze, Tarnopolska, Legionistów;
1) budowa kanalizacji grawitacyjnej fi 200-1200 mm, o długości około 5 319 m,
2) budowa 2 szt wylotów do rzeki Strug,
3) budowa 2 kpl urządzeń podczyszczających,
4) budowa 3 szt zbiorników retencji kanałowej wraz z wyposażeniem,
5) budowa baterii zbiornika retencyjnego bocznego D1, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowa rurociągów technologicznych i rurociągów do podczyszczania, budowa 1 kpl urządzenia podczyszczającego, wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie przyłącza elektrycznego policznikowego, budowa zjazdu z ul. Herbowej do zbiornika, wykonanie robót związanych z wycinką i nasadzeniem drzew,
6) budowa baterii zbiornika retencyjnego bocznego E1, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowa rurociągów technologicznych i rurociągów do podczyszczania, budowa 1 kpi urządzenia podczyszczającego, wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie przyłącza elektrycznego policznikowego,
7) wykonanie robót związanych z przekładkami i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia; sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej,
8) wykonanie robót związanych z wycinką i nasadzeniem drzew,
9) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych odtworzeniowych pasa drogowego chodników, zjazdów i podjazdów, demontaż przepustów.

2. Zadanie I etap 3a
1) budowa odcinków kanalizacji na kol „D” i „E”; w rejonie ulic; Herbowa, Pogodne Wzgórze, Tarnopolska, Legionistów; odc. D72 – D72.1; odc. E27.1 – E27.7; odc. E27.2 – E27.8; odc. E33.3 – E33.5; odc. E33.4 – E33.7; odc. E58 – E 58.1; odc. E45 – E45.2; odc. E45.1 – E45.1.1; odc. E49 – E49.1; odc. E59 – E59.1; odc. E60 – E60.1; odc. E79 – E119; odc. E87 – E126a; odc. E110 – E 110.1; odc. E110 – E110.2; odc. E126a – E 126b; odc. E126 – E126.1; odc. E125 – E 125.1; odc. E124 – E124.1; odc. E123 – E123.1; odc. E123 – E123.2; odc. E123a – E123b; odc. E122 – E122.1; odc. E121 – E121.1; odc. E120 – E120.1; odc. E6 – E6.1; odc. E7 – E7.1; odc. E9 – E9.1; odc. E9 – E9.3, odc. E10 – E10.1; odc. E12 – E12.1; odc. E4 – E4.1; odc. E4a – E4b; o fi 200-1200mm o łącznej długości około 1 156m,
2) wykonanie robót drogowych; demontażowych, rozbiórkowych, odtworzeniowych pasa drogowego chodników, zjazdów i podjazdów, demontaż przepustów.

Termin wykonania zamówienia : do 30 kwietnia 2020 r.
Wartość zamówienia : 60.005.000,00 PLN

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.