Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czaszyn

Inwestor:

Gmina Zagórz ul. 3-go maja 2, 38-540 Zagórz

 

 

W ramach kontraktu zrealizujemy ok. 26,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z 8 sieciowymi i 6 przydomowymi pompowniami ścieków. Realizacja inwestycji odbędzie się w ramach partnerskiego projektu Gminy Zagórz realizowanego wspólnie z ukraińskim Dobromilem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.