Dane firmy

Siedziba Spółki:

ul. Grodzka 26

38-400 Krosno

13 432 15 89

13 432 15 98

13 432 57 56

biuro@prid.krosno.pl

Baza Materiałowo – Sprzętowa:

ul. Popiełuszki 78

38-400 Krosno

13 436 96 90

13 436 96 91

13 432 63 38

baza@prid.krosno.pl

Godziny pracy: od 7:00 do 15:00

Dane kontaktowe

Prezes Zarządu
Dariusz Zdzieba
tel.: 48 13 432 15 89 w. 102
d.zdzieba@prid.krosno.pl

Członek Zarządu Główny Księgowy
Maria Chwaleba
tel.: 48 13 432 15 89 w. 104

Członek Zarządu Dyrektor ds.
przygotowania produkcji i rozliczeń

Paweł Szczurek
tel.: 48 13 432 15 89 w. 149
p.szczurek@prid.krosno.pl

Dyrektor ds. realizacji produkcji
Grzegorz Rachwał
tel.: 48 13 432 15 89 w. 112
g.rachwal@prid.krosno.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia
i gospodarki materiałowej

Sławomir Stryczniewicz
tel.: 48 13 432 15 89 w. 111
zaopatrzenie@prid.krosno.pl

Dział realizacji produkcji
Sylwia Śliwa
tel.: 48 13 432 15 89 w. 109
s.sliwa@prid.krosno.pl
Katarzyna Rajchel
tel.: 48 13 432 15 89 w. 108
k.rajchel@prid.krosno.pl

Dział Administracji i BHP
Magdalena Mika
tel.: 48 13 432 15 89 w. 106
administracja@prid.krosno.pl

Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych
Izabela Szczurek
tel.: 48 13 432 15 89 w. 105
kadry@prid.krosno.pl

Księgowość
Anna Bronkowska
tel.: 48 13 432 15 89 w. 123
Weronika Kudła
tel.: 48 13 432 15 89 w. 107
Monika Sabik
tel.: 48 13 432 15 89 w. 407
księgowosc@prid.krosno.pl

Dział ds. przygotowania produkcji i rozliczeń
Kierownik Sylwiusz Sabik tel.: 48 13 432 15 89 w. 110
Bartosz Florek
tel.: 48 13 432 15 89 w. 132
Daniel Misiura
tel.: 48 13 432 15 89 w. 132
biuro@prid.krosno.pl
produkcja@prid.krosno.pl

Baza Materiałowo – Sprzętowa:
ul. Popiełuszki 78
38-400 Krosno
tel.: 13 436 96 90,
13 436 96 91,
13 432 63 38
baza@prid.krosno.pl

Kierownictwo Grupy Przewiertowej
Kierownik Mariusz Szarek
tel.: 781 971 628
przewierty@prid.krosno.pl

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000059051

Kapitał zakładowy: 640 000 PLN

Kapitał wpłacony: 640 000 PLN

REGON: 370314080

NIP: 684-00-00-749

Rachunek bankowy:

Kredyt Bank S.A. O/ Krosno Nr 73 1500 1490 1214 9000 1646 0000

Jak dojechać?

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.