Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059051

Kapitał zakładowy: 640 000 PLN
Kapitał wpłacony: 640 000 PLN

REGON: 370314080
NIP: 684-00-00-749

Rachunek bankowy:
Kredyt Bank S.A. O/ Krosno Nr 73 1500 1490 1214 9000 1646 0000

  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 01:27

Newsletter