Nasza oferta

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych w następującym zakresie:

 • budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowych, sanitarnych, wodociągowych
 • budowa robót specjalistycznych (osuwiska, zabezpieczanie skarp)
 • budowa kanalizacji kablowych telekom., elektroenergetycznych
 • budowa i modernizacja dróg oraz placów o nawierzchniach wszelkich typów,
 • budowa obiektów służących ochronie środowiska (oczyszczalni i przepompowni ścieków, separatorów),
 • budowa wysypisk oraz sortowni odpadów,
 • budowa obiektów sportowych,
 • bezwykopowa renowacja kanalizacji
 • budowa wałów przeciwpowodziowych
 • roboty ziemne wraz z makroniwelacją terenu,
 • roboty rozbiórkowe,
 • Przepychy i przewierty pod drogami,
 • obiekty mostowe
 • budowa basenów
 • roboty inżynieryjne
 • inne obiekty wg życzeń Inwestorów.
 • usługi transportowo-sprzętowe (opis w zestawieniu sprzętu)

Łączymy tradycję solidnego wykonawstwa robót

z nowoczesnością aktualnie stosowanych technologii.

KONTAKT

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.