Konkurs ofert


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S. A., działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.

Planowane inwestycje są elementami projektu pn. „Zakup innowacyjnych technologii szansą na rozwój firmy PRID" dofinansowanego w ramach naboru wniosków do Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Zapraszamy do złożenia ofert


I


14.10.2010r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Wiertnicy"


Pobierz ZAPROSZENIE (link do pliku »)


05.11.2010r. – Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Wiertnicy" – Krosno, ul. Grodzka 26


II


14.10.2010r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup frezarki oraz układarki gąsienicowej"


Pobierz ZAPROSZENIE (link do pliku »)


05.11.2010r. – Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup frezarki oraz układarki gąsienicowej" – Krosno, ul. Grodzka 26


III


14.10.2010r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Samochodu z HDS"


Pobierz ZAPROSZENIE (link do pliku »)


05.11.2010r. – Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Samochodu z HDS" – Krosno, ul. Grodzka 26


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 12:40

Newsletter