Historia spółki PRID Krosno SA

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jest firmą o długoletnimi tradycjach budowlanych. W swojej ponad trzydziestoletniej historii Przedsiębiorstwo zrealizowało wiele prestiżowych inwestycji zarówno dla inwestorów instytucjonalnych (gminy, urzędy miejskie) jak i inwestorów prywatnych. Firma łączy tradycję solidnego wykonawstwa robót z nowoczesnością aktualnie stosowanych technologii.

W celu udoskonalenia systemu zarządzania firmą oraz dla spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów wdrożyliśmy system jakości i zarządzania zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2001.

Firma dysponuje wieloma dobrymi rekomendacjami od Inwestorów z terenu województwa podkarpackiego. PRID Krosno S.A. w ciągu kilkudziesięciu lat działalności wyrobiło sobie dobrą markę i pozycję na rynku budowlanym.

Dysponujemy ustabilizowaną kadrą z odpowiednią znajomością branży. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie na stałe około 120 pracowników, a angażując podwykonawców dwa razy tyle. Personel kierowniczy techniczny i ekonomiczny legitymuje się stosownymi uprawnieniami.

Posiadamy własne środkai transportu osobowego i niezawodną nowoczesną sieć łączności, która umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy brygadami i kadrą kierowniczą. Ma to dobry wpływ na efektywność działań i przepływ informacji.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna dysponuje nowoczesnym parkiem sprzętowym i transportowym, co pozwala na sprawną i terminową realizację robót w zakresie budownictwa inżynieryjnego i drogowego.

Chcemy być liderem rynku w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy i etyki w biznesie. Naszym celem jest również przynoszenie zysków naszym akcjonariuszom.

PRID Krosno S.A. wybudowało w ostatnich latach między innymi: Przejście Graniczne w Barwinku, Przejście Graniczne w Krościenku – Smolnicy, Wysypisko Odpadów Komunalnych w Dukli, Oczyszczalnię Ścieków w Zarszynie, Oczyszczalnię Ścieków w Tarnowcu, Sortownię Odpadów w Ustrzykach Dolnych, Kanalizację sanitarną w Iwoniczu, Kanalizację sanitarną w Lesku, Kanalizację sanitarną w Rymanowie, Kanalizację sanitarną w Dynowie, Kompleks boisk sportowych w Sanoku, Kompleks boisk sportowych w Kołaczycach, Skatepark w Krośnie, Zabezpieczenie osuwiska w Zagórzu, Likwidację osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica.

O naszym doświadczeniu i kwalifikacjach najlepiej może zaświadczyć posiadana lista referencyjna.

  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 01:28

Newsletter