Misja spółki PRID Krosno SA

Misją naszego Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb Klientów w dziedzinie robót inżynieryjnych i drogowych, dostosowanych do rozwoju gospodarczego i wymagań ochrony środowiska.


Naszą misję realizujemy poprzez:


  • oferowanie wysokiej jakości usług budowlanych,
  • przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów BHP,
  • doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • poszerzanie oferty usługowej,
  • uzyskiwanie pozytywnej opinii od Inwestorów,
  • inwestycje w nowoczesny sprzęt budowlany,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji całego personelu.
  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 12:40

Newsletter