Polityka jakości

Wszystko, co robimy i mówimy tworzy naszą reputację, zawsze zwracamy uwagę na to, jak jesteśmy postrzegani.

Ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Dążymy do uzyskania pozycji lidera na rynku usług budowlanych, jako firmy spełniającej i wyprzedzającej oczekiwania naszych Klientów.

Szanujemy i chronimy środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Naszym celem jest osiągnięcie zamierzonej rentowności, tak aby jakość naszych usług stała się wartością dodaną i przyniosła oczekiwany skutek ekonomiczny.

Zarząd PRID KROSNO SA deklaruje, że z Polityką Jakości identyfikuje się każdy pracownik naszej firmy. Wynikające z niej cele realizowane są odpowiednio na każdym stanowisku pracy.

  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 01:44

Newsletter