Referencje

Gmina Lesko

2009-12-15

Rozwój sektora malej i średniej przedsiębiorczości w Lesku.

"... Zadanie zostało wykonane z dużą starannością i znajomością sztuki budowlanej. Do realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zasłosował atestowane materiały budowlane, wykorzystał własny specjalistyczny sprzęt oraz wykazał się rzetelnością, fachowością i doświadczeniem w prowadzeniu robót.
Potwierdzamy duży profesjonalizm Firmy wykonawczej, mający również swe odbicie w terminowym wykonaniu robót. Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Gmina Zarszyn

2008-09-17

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna.

"... Jako Inwestor potwierdzamy duży profesjonalizm Firmy, mający również swe odbicie w terminowym wykonaniu robót.
Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych

2008-05-19

Stabilizacja osuwiska i odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1305 R Smolnik - Zatwarnica w gminie Lutowiska.

"... Stwierdzamy że prace zostały wykonane bardzo sprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną. Prawidłowa organizacja robót, wykwalifikowana kadra inżynieryjno - techniczna, a także doświadczona załoga gwarantuje prawidłowe wykonanie powierzonych robót.
Prace zostały wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami inwestora. W przedmiotowym temacie Wykonawca wykazał się wysokimi kwalifikacjami i znajomością zagadnienia.
Przedsiębiorstwo Robót Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26, jest partnerem wiarygodnym i zasługującym na rekomendację dla realizacji tego typu robót."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

2008-04-11

Zabezpieczenie górnej części osuwiska TYLAWA w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom -Barwinek od km 284+036 do km 284+116.

"... Stwierdzamy że firma PRID Krosno S.A. zakres Umowy zrealizowała w sposób staranny i terminowy, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Firma wykazuje należyte zaangażowanie w realizację Inwestycji i nie sprawia kłopotów wykonawczych.
Dyspozycyjność i wiedza zawodowa pozwalają nam polecić Firmę jako solidnego i kompetentnego Wykonawcę robót."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Gmina Zarszyn

2008-04-03

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi nr 28 Zator - Sanok - Medyka w miejscowościach Zarszyn - Długie - Nowosielce.

"... Przedsiębiorstwo wykonało zlecone roboty solidnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Kwalifikowana kadra techniczna, potencjał sprzętowy oraz doświadczenie w wykonaniu robót pozwala Nam na rekomendację Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako wywiązującego się z pełną odpowiedzialnością z powierzonych zadań."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Gmina Miejska Dynów

2008-04-02

Remont i zabezpieczenie osuwiska oraz prace stabilizacyjne na drodze nr 5098/3 w Dynowie.

"... Pomimo że roboty prowadzone były w centrum miasta Dynowa, prace zrealizowano bez znaczących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

2008-02-25

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2055R Brzozów Zmiennica na terenie gminy Brzozów.

"... Zadanie zostało wykonane z dużą starannością i znajomością sztuki budowlanej. Do realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zastosował atestowane urządzenia i materiały budowlane, wykorzystał własny specjalistyczny sprzęt oraz wykazał się rzetelnością, fachowością i doświadczeniem w prowadzeniu robót.
Jako Inwestor potwierdzamy duży profesjonalizm Firmy, mający również swe odbicie w terminowym wykonaniu robót.
Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Burmistrz Miasta Dynów

2006-09-11

Transgraniczna ochrona środowiska rzeki San - budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II.

"... Pomimo że znaczna część robót prowadzona była w centrum miasta Dynowa, prace zrealizowano bez znaczących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
Zadanie zosłało wykonane z dużą starannością i znajomością sztuki budowlanej. Do realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zastosował atestowane materiały budowlane, wykorzystał własny specjalistyczny sprzęt oraz wykazał się rzetelnością, fachowością i doświadczeniem w prowadzeniu robót.
Jako Inwestor potwierdzamy duży profesjonalizm Firmy wykonawczej, mający również swe odbicie w terminowym wykonaniu robót.
Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji w Krosnie Sp. z o.o.

2006-06-01

Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Barwinku.

"... Przedsiębiorstwo Robót Intynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jest godne polecenia ze względu na fachowość, duże doświadczenie i terminowość - profesjonalne wykonywanie prac w zakresie technicznym i organizacyjnym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i niezbędnymi normami"
Współpracę z Firmą określamy pozytywnie i zapewniamy że spełnia wszelkie wymagania stawiane przez normy, przepisy i organy nadzoru technicznego. Przedsiębiorstwo zatrudnia kwalifikowanych pracowników oraz nadzór techniczny posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót.
Z pełnym przekonaniem możemy polecić PRID Krosno S. A. innym Inwestorom jako solidnego i fachowego partnera."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Burmistrz Gminy Rymanów

2006-05-09

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytnllnów w miejscowościach: Głębokie, Sieniawa, Rymanów.

"... Przedsiębiorstwo wykonało zlecone roboty fachowo zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo oraz zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami branżowymi.
Przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do odbioru l przekazania inwestycji do eksploatacji.

Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz nadzór techniczny posiadający niezbędne uprawnienia budowlane.
Wspólpraca pomiędzy obiema stronami układa się dobrze. Wiarygodność firmy nie budzi zastrzeżeń."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o.

2006-03-02

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnie przy ulicy Żółkiewskiego - I etap.

"... Polecamy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

2006-03-02

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 63+250 w miejscowości Domaradz.

"... Roboty wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie cechują się dobrą jakością i zostały wykonane w terminie przewidzianym umową."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Urząd Gminy Wojaszówka

2006-01-25

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bratkówka - etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków.

"... Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna wywiązało się solidnie z powierzonego mu do realizacji zadania, dotrzymując terminów jak i jakości wykonanych robót inżynieryjnych.
Całość zadania zostala wykonana z należytą starannością. Polecamy innym Zamawiającym PRID Krosno S.A. jako wykonawcę wiarygodnego, solidnego, rzetelnego z dużym doświadczeniem."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Urząd Gminy Chorkówka

2005-01-14

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Leśniówka, gmina Chorkówka.

"... Roboty zostały wykonane z należytą starannością, fachowo, terminowo, dobrze jakościowo z zachowaniem wszelkich wymagań ze strony Inwestora."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Gmina Iwonicz Zdrój

2004-12-10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanlikami w miejscowości Iwonicz - etap II.

"... Do realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zastosował atestowane materiały budowlane, wykorzystał własny specjalistyczny sprzęt.

Jako inwestor potwierdzamy duży profesjonalizm Firmy wykonawczej, mający również swe odbicie w terminowym wykonaniu robót.
Współpraca pomiędzy obiema stronami układa się dobrze. Wiarygodność firmy nie budzi zastrzeżeń.
Możemy polecić Przedębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót budowlanych."

Zobacz oryginalny dokument z referencją

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Dębicy

2002-03-01

Mała Obwodnica Pólnocna Dębicy - wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

"... Kadra inżynieryjno - techniczna posiada dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne, co w połączeniu z dobrą organizacją robót i ścisłą współpracą z nadzorem inwestorskim pozwoliło na osiągnięcie zamierzonych efektów.
Przedsiębiorstwo zrealizowało zlecenie naszego Przedsiębiorstwa z należytą starannością z zastosowaniem atestowanych materiałów i nowoczesnego specjalistycznego sprzętu.

Możemy polecić Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna jako solidnego partnera w realizacji wszelkich robót."

Zobacz oryginalny dokument z referencją
  • Copyright © 2018 PRIiD w Krośnie SA
  • Projekt i realizacja: kreatio.pl
  • data: 2018-12-10 12:40

Newsletter