brak ingerencji w środowisko naturalne

Wykonujemy przewierty

dla sieci

  • gazowych
  • wodociągowych
  • energetycznych
  • kanalizacyjnych
  • telekomunikacyjnych

pod

  • drogami
  • rzekami
  • jeziorami
  • liniami kolejowymi

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie

ul. Grodzka 26
38-400 Krosno
tel. 0 13 432 15 89
fax 0 13 432 57 56
biuro@prid.krosno.pl