Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czaszyn

Inwestor:

Gmina Zagórz ul. 3-go maja 2, 38-540 Zagórz

 

 

Nazwa zadania:

„Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie”

Inwestor :
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Nazwa zadania:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”

Inwestor :
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno tel. 13 43 683 11

 

2) Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno

Kontakt

Wypełnij formularz i podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących zapytania, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiedzieć.